Projekt CHRZEŚCIJAŃSKI UNIWERSYTET

Lublin, 13.09.2019

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Piszę do Was w sprawie chrześcijańskiego uniwersytetu, którego założenie jest konieczne do skutecznej i trwałej ewangelizacji Polski. To wielkie zadanie przerasta możliwości jednego zboru czy wyznania. Potrzebne jest mądre i zgodne zaangażowanie wszystkich polskich chrześcijan. Choć stanowimy tylko niewielką część społeczeństwa, to dobrze zorganizowani i wsparci mocą Jezusa Chrystusa z pewnością podołamy temu zadaniu.

Marzenie o chrześcijańskim uniwersytecie zrodziło się już w XVI wieku w głowach pierwszego pokolenia chrześcijan polskiej Reformacji. Niestety, udało się założyć tylko szkołę średnią, a Jan Łaski, główny zwolennik protestanckiego uniwersytetu, nie doczekał się godnych następców. Dzisiaj funkcjonuje w Polsce kilka szkół biblijnych, ale nie mamy protestanckiej szkoły wyższej kształcącej studentów na wszystkich kierunkach. Jeśli chcemy dotrzeć z ewangelią do całego narodu i zmienić nasze państwo w chrześcijańską republikę, taki uniwersytet jest nam pilnie potrzebny. Jeśli go nie założymy, to nasze dzieci lub wnuki będą nadal musiały wyjeżdżać za granicę w celu zdobycia chrześcijańskiej edukacji, na co niewielu będzie stać, albo pójść na zlaicyzowane polskie uniwersytety.

Studiowanie na nich dla wielu może się skończyć utratą wiary. Dodatkowo ich wiedza oraz nabyte na takich uniwersytetach wzorce będą dalekie od tego, co przedstawia nam Biblia.

Dlaczego środowisko Idź Pod Prąd przyjmuje na siebie zadanie stworzenia pierwszego chrześcijańskiego uniwersytetu w historii Polski? Od prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii.

Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas! Już w pierwszym roku o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób! Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą.

Zwieńczeniem tego Bożego działania był tegoroczny letni obóz grup biblijnych na Mazurach, w którym uczestniczyło 200 osób!

W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Kurs pilotażowy pt. „Historia Kościoła” w ramach szkoły biblijnej zaczynamy już w tym roku. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z Zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 000 złotych na funkcjonowanie Telewizji Idź Pod Prąd.

Kiedy w sierpniu ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy na fundusz uniwersytecki, w odzewie otrzymaliśmy ponad 110 000 złotych. Chwała Bogu!

Nie piszę tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. W przeszłości polscy chrześcijanie popełniali wiele błędów i tracili wspaniałe Boże okazje.

Mając w XVI wieku wszystkie atuty, łącznie z większością w Sejmie, dali się pokonać własnej głupocie, grzechowi i katolickiej Kontrreformacji.

Dziś stajemy przed pytaniem, czy wyciągniemy wnioski z niepowodzeń Reformacji w Polsce? Innym narodom udało się przezwyciężyć problemy i zbudować trwałe podstawy ewangelizacji i chrześcijańskiej organizacji państwa. Także w naszych czasach udają się podobne projekty w innych miejscach na ziemi, czego przykładem jest największy na świecie chrześcijański uniwersytet – Liberty University, który powstał w ciągu jednego pokolenia. Amerykańscy chrześcijanie rozpoznali Boże działanie w służbie pastora Jerrego Falwella i włączyli się w jego projekt. W roku 1971 zaczynali od 154 studentów w prowizorycznych budynkach.

Dziś na tej uczelni studiuje ponad 110 000 chrześcijan, a wśród zapraszanych gości są prezydent i wiceprezydent USA!

Jak Ty możesz zaangażować się w projekt CHRZEŚCIJAŃSKI UNIWERSYTET?

  1. Regularnie módl się o nas, byśmy nie stracili sprzed oczu Bożej woli i nie ulegli pokusom czy
    zastraszaniu.
  2. Informuj i zachęcaj innych do tego, co robimy.
  3. Dołóż swoją cegiełkę do finansowego wsparcia uniwersytetu. (Nr konta: 18 2490 0005 0000 4600 2027 1550)
  4. Jeśli masz zdolności lub kwalifikacje naukowe, które mogą przydać się w tworzeniu uniwersytetu oraz Bóg kładzie Ci na sercu tę ideę, zgłoś się do nas: [email protected]

Ten projekt skierowany jest do całego Ciała Chrystusa w Polsce. I dlatego każda jego część jest potrzebna. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg!

Z poważaniem,
Pastor Paweł Chojecki
Kościół Nowego Przymierza w Lublinie
Telewizja Idź Pod Prąd